Kontakta oss

08 - 420 05 415

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet och era önskemål.

Grundläggande brandskyddsutbildning

Att kunna och våga agera tidigt vid händelse av brand på arbetsplatsen eller i hemmet kommer ha avgörande betydelse för om du ska lyckas släcka eller inte. På denna kurs går vi igenom hur vi dels ska jobba förebyggande mot brands uppkomst men också hur vi ska agera om branden är ett faktum.

Powerpointbilder blandas med instruktionsfilmer i syfte att höja kunskapsnivån när det gäller brand och därigenom riskmedvetandet hos kursdeltagaren. Vi erbjuder även här ett praktiskt släckmoment med handbrandsläckare där kursdeltagaren får släcka en gasolbrand.
Tid 2,5-3 timmar